Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

10 grudnia 2010r., w Miejskim Domu Kultury, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Miejskiego Klubu Sportowego Czarni Browar Witnica. Najważniejszymi punktami zebrania były: sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej za lata 2006-2010, udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej oraz wybory nowych władz Klubu.

W zebraniu uczestniczyło 30 członków Klubu (na 47 upoważnionych) oraz zaproszeni goście: wiceburmistrz Miasta i Gminy Witnica - Eugeniusz Kurzawski, prezes Lubuskiego Związku Piłki Nożnej - Mirosław Wrzesiński oraz prezes Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Gorzowie Wlkp. - Tadeusz Babij.


Obrady otworzył Prezes Klubu Zdzisław Czyrka, który po przywitaniu wszystkich zgromadzonych osób, przedstawił porządek zebrania. Po wyborze przewodniczącego obrad (Zdzisław Czyrka), protokolanta (Andrzej Kuderski), zatwierdzeniu porządku obrad i regulaminu głosowania (wszystko przeszło jednogłośnie) oraz krótkich wystąpieniach zaproszonych gości, prezes odczytał sprawozdanie Zarządu. Następnie sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytał jej przewodniczący - Kazimierz Bochonko. Zarówno Zarząd, jak i Komisja Rewizyjna, otrzymały jednogłośnie absolutorium.
Kolejnym punktem obrad był wybór nowego prezesa (prezes Czyrka zaznaczył, że nie będzie już się ubiegał o tę funkcję). Jedynym zgłoszonym kandydatem był Dariusz Nauman.W głosowaniu tajnym uzyskał 25 głosów i został nowym prezesem Klubu.
Również w głosowaniu tajnym wybrano ośmiu członków zarządu. W jego skład weszły następujące osoby: Sławomir Bednarczyk, Mariusz Dobrzański, Arkadiusz Hilburger, Adrian Komarnicki, Wiesław Koronowicz, Jan Orzechowski, Marek Rebeczko i Błażej Szmek.
Następnie wybrano Komisję Rewizyjną (Kazimierz Bochonko, Arkadiusz Bolewski i Leszek Janiów) oraz delegata Klubu na zjazd OZPN i LZPN (Zdzisław Czyrka).
Po krótkim wystąpieniu Komisji Uchwał i Wniosków zakończono zebranie.

 


SPONSORZY