Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (3 lipca 2024 r., godz. 19, Stadion Miejski w Witnicy)

Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego Czarni Browar Witnica, na podstawie pkt. 27 Statutu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się na Stadionie Miejskim w Witnicy przy ul. Strzeleckiej 1 w środę, 3 lipca o godzinie 19:00 - pierwszy termin / 19:15 - drugi termin. 

1. Otwarcie obrad przez Prezesa Klubu, stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Walnego Zebrania:
a) Skrutacyjno-Wyborczej,
b) Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdanie Prezesa Zarządu.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
8. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi.
9. Wybory Prezesa MKS Czarni Browar Witnica.
10. Wybory Zarządu MKS Czarni Browar Witnica.
11. Wybory Komisji Rewizyjnej.
12. Wybory Delegata Klubu na Walne Zebrania Lubuskiego Związku Piłki Nożnej w Zielone Górze.
13. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Skrutacyjno-Wyborczej – ogłoszenie wyników wyborów.
14. Przyjęcie uchwał Walnego Zebrania.
15. Wystąpienie Prezesa Miejskiego Klubu Sportowego Czarni Browar Witnica.
16. Dyskusja.

SPONSORZY