Zasady Żak


ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W RUNDZIE WIOSENNEJ
(1 stycznia – 1 lipca 2019)

1. Podczas treningu będzie sprawdzana frekwencja. Usprawiedliwienie z nieobecności na treningu zostanie uwzględnione jedynie po otrzymaniu informacji przed treningiem.

2. Informacje o godzinie i miejscu zajęć będą przekazywane drogą SMS na podany w deklaracji numer telefonu..

3. Kultura i zachowanie zawodników podczas treningu będzie podlegało ocenie. Nieprzestrzeganie zasad, niestosowne zachowanie i przeszkadzanie w zajęciach skutkuje:
            a) Upomnieniem
            b) Żółtą kartką:
                 - Po otrzymaniu dwóch żółtych kartek w jednym tygodniu treningowym podjęta zostanie
indywidualna rozmowa z rodzicem na temat zachowania zawodnika
                - Cztery żółte kartki w miesiącu są podstawą do usunięcia zawodnika z zespołu na okres czasowy lub stały

4. O wyjazdach na turnieje oraz mecze ligowe decyduje trener na podstawie zebranych wcześniej informacji:
     1. Poziom zaangażowania podczas zajęć
     2. Zachowanie i kultura względem trenera i reszty zespołu
     3. Frekwencja na treningach
     4. Indywidualne umiejętności piłkarskie

5. Rodzice zawodników, którzy zostaną wyselekcjonowani do kadry na turniej bądź mecz ligowy, otrzymają wszelkie informacje na temat zbiórki i wyjazdu.

6. W okresie rundy wiosennej wprowadzamy składki finansowe w wysokości 30 złotych miesięcznie – Zbierane pieniądze będą w 100% wykorzystywane na indywidualne potrzeby zawodnika w postaci sprzętu sportowego, gadżetów lub pamiątek.

- składka nie jest elementem członkostwa oraz nie figuruje jako opłata za zajęcia
- finanse są własnością grupy Żaka (niedostępne dla innych podmiotów Klubu)
- składki nie podlegają zwrotowi w przypadku usunięcia zawodnika z zespołu bądź zaprzestania udziału w treningach
- wszelkie informacje na temat wykorzystanych środków będą dostępne do wglądu rodziców

SKŁADKĘ NALEŻY WPŁACIĆ DO 10 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA OD STYCZNIA DO CZERWCA INDYWIDUALNIE U TRENERA BĄDŹ NA KONTO UTWORZONE NA POTRZEBY SKŁADEK:
             Nazwa odbiorcy: Sławomir Wesołowski
             Numer konta: 46 1160 2202 0000 0003 6549 9856
             Tytuł przelewu: Składka - Imię i nazwisko zawodnika - grupa - miesiąc
             Przykładowo: Składka - Janek Kowalski - Żak - styczeń

7. Wszelkie niejasności oraz pytania odnośnie zespołu Żaka wyjaśniamy w prywatnej rozmowie z trenerem (609 739 485)

Zasady obowiązujące w grupie Żaka podczas rundy wiosennej zostały wyjaśnione i przekazane przez trenera na zebraniu ogólnym. Rodzice zawodników zaakceptowali reguły podpisując dokument.

SPONSORZY